18/11/07

NICARAGUA-MENORCA

El passat dimecres a l'hora de tutoria vam veure un documental sobre EDUCACIÓ: el dvd ens mostrava les diferències entre l'educació d'una filleta a Nicaragua i l'educació d'una filleta a Ciutadella (el camí per anar a l'escola, el vestuari, els jocs, el dinar, l'estona de fer els deures, ...tot és diferent?)

Em podrieu explicar les diferències que vau veure i el més important què en pensau? És just? Hi podem fer res des de Ferreries?