19/11/07

Dimecres a hora de tutoria vam veure un video sobe una filleta de Nicaragua i la de una de Ciutadella i vam veure les diferencies, de Nicaragua: per exemple tardaven molt per anar a l'escola , fins i tot mes d'una hora i a Ciutadella anaven amb cotxe i tardaven 10 minuts.

Teresa i Ester.